Derfor kan bilmodell si så mye om hvem eieren egentlig er

På nett finner du personlighetstester som skal avdekke hvilken bilmodell du egentlig tilsvarer. Disse testene er selvfølgelig hovedsakelig morsom underholdning, men det finnes også noe sannhet bak. Det er forsket noe på hvordan psykologiske modeller som den såkalte «femfaktormodellen» stemmer overens med bilmodell, men samtidig er preferanser i konstant utvikling sammen med endringer i markedet.

Todeling mellom dyre kjøretøyer og bevist ikke-interesse

I Norge er det noen som mener at det finnes en todeling mellom bileiere som ikke skammer seg over å kjøre en eksklusiv bil, sett opp mot bileiere som gjør et poeng av å ikke bry seg om bil i det hele tatt. Bilmodeller fra typiske tyske premium-merker, som for eksempel en BMW E34, vil derfor appellere til bileiere som gjerne viser frem bilen sin. De bevist ikke-interesserte velger heller merker med rimeligere preg og/eller diskre design.

Interesse for bil eller behov for et effektivt transportmiddel

Selv om forskjellen mellom å vise frem bilen og å vise frem ikke-interessen utgjør en skillelinje, finnes det selvfølgelig en mer grunnleggende forskjell bak. For noen er bilen mer enn bare et transportmiddel, den er også en morsom og spennende hobby. Hobbytilnærmingen fører igjen til at det er lett å bruke mer penger på bil, samtidig som det bør skje med god samvittighet – husk på at bilen er mer enn bare et fremkomstmiddel i dette eksempelet.

Samtidig finnes det selvfølgelig også bileiere som virkelig er helt uinteressert i selve bilen, men som har behov for et effektivt og fleksibelt transportmiddel til og fra jobb, barnehageleveringer, fritidsaktiviteter og mye mer. Imidlertid betyr ikke det nødvendigvis at absolutt rimeligste bil er førstevalget for denne gruppen, opplevd verdi for pengene med tanke på sikkerhet kan være vel så viktig.

Til syvende og sist er du selvfølgelig mer enn bilen du kjører – men merke og modell kan altså gi noen hint om hvem du er.