Krisesenter for menn

Menn | Oslo Krisesenter

Krisesenteret tilbyr et beskyttet, midlertidig botilbud. Vi har fokus på sikkerhet og at du skal føle deg trygg mens du oppholder deg på krisesenteret.

Menn blir også utsatt for vold i nære relasjoner. Dette kan være fra sin kjæreste/partner, ektefelle eller andre familiemedlemmer. Det kan være fysisk, psykisk, seksuell vold og/eller annen type vold.

Menn på krisesenter: – Vil ikke anbefale det – MannsForum

Mennene vi intervjuet var i det store og hele svært fornøyde med hjelpen de fikk på krisesentrene, og det er grunnlag for å si at menn som utsettes for vold fra …

Politiet sendte “Ole” på krisesenter for menn. Opplevelsene der var ikke positive. Av den grunn vil han ikke anbefale krisesenter for menn.

Menn på krisesenter – NKVTS

Forum for menn og omsorg (FMO) får en del henvendelser og spørsmål om det finnes ”krisesenter for menn”. En del menn, vesentlig fedre med problemer ifm …

Krisesenter for menn – Forum for Menn og Omsorg

Krisesenter for menn

Krisesenter Vest har et hjelpetilbud for menn som er utsatt for vold. Dette kan være menn med kvinnelig partner, homofile, transpersoner, eldre menn etc.

For menn – Krisesenter Vest IKS

For menn | Krisesenter Vest IKS

Finn et krisesenter nær deg. Krisesentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til voksne og barn.

Krisesenter Vest har et hjelpetilbud for menn som er utsatt for vold. Dette kan være menn med kvinnelig partner, homofile, transpersoner, eldre menn etc.

Finn ditt krisesenter – Krisesentersekretariatet

Finn ditt krisesenter – krisesenter.com

Norges første krisesenter ble etablert i 1978, et hjelpetiltak hovedsakelig for kvinner og deres barn. I januar 2010 ble krisesentrene lovfestet. Det ble da …

Finn et krisesenter nær deg. Krisesentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til voksne og barn.

Krisesenteret for menn – fem år i drift – Blå Kors Fredrikstad

Krisesenteret for menn – fem år i drift – Krise-og incestsenteret

Et tilbud til menn som blir eller har blitt utsatt for vold og krenkelser i nære relasjoner, men som ikke bor på krisesenteret.

KRISESENTER FOR MENN

Kvinner: 38 10 22 00 ∙ Menn: 913 66 524 … Les mer om barn på krisesenteret … Sørlandet Krisesenter drifter 3 sentre på vegne av 17 kommuner i Agder med …

Sørlandet Krisesenter – Stiftelsen Sørlandet Krisesenter – Et …

Sørlandet Krisesenter – Stiftelsen Sørlandet Krisesenter – Et bo- og veiledningstilbud til personer utsatt for vold i nær relasjon. Drifter tre krisesentre plassert i Kristiansand.

17. jan. 2023 — Er du mann og utsatt for vold? Krisesentertilbud i Dalane og Ryfylke; Kontaktinformasjon. Krisesenteret har åpent hele døgnet. Stavanger kommune …

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger | Stavanger kommune

Krisesenter, vold, familievold, mishandling, vold i nære relasjoner

Keywords: krisesenter for menn