Avfetting biltema

Avfetting til bilen | Biltema

Avfetting | Avfetting til bilen | Biltema – Biltema.no

Alkalisk høytskummende avfettingsmiddel og chassisvask som inneholder voks …

Skitten bil? Vi har rimelige avfettere som gir god bilpleie året rundt. Rens bilen ordentlig med vårt utvalg av avfettere her.

Kaldavfetting – Biltema.no

Kaldavfetting

Avfetting av kjøretøy – Biltema.no

Avfetting av kjøretøy

Avfetting BIO PURE – Biltema.no

Biologisk nedbrytbar alkalisk avfetting. Løser effektivt opp trafikkfilm, sot og annet fett smuss. Middelet er også effektivt mot partikkelsmuss som veistøv, leire og lignende. Egnet for avfetting, motorvask og saltfjerning.

Alkalisk avfetting, konsentrert, 5 l – Biltema.no

Alkalisk avfetting til kjøretøy (bil, lastebil, motorsykkel med mer), pH 14. Bruksanvisning Blandes med vann. Brukes sammen med for eksempel sprayflaske, trykksprøyte eller skumlanse. Svært vanskelig smuss: 1 del middel, 3 deler vann (25 %) Normalt smuss: 1 del middel, 9 deler vann (10 %) Lett smuss: 1 del middel, 24 deler vann (4 %) Ekstra lett smuss: 1 del middel, 49 deler vann (2 %) Skyll av med rent vann, helst med høyt trykk, nedenfra og opp. OBS ! Ikke la middelet tørke. Ikke bruk avfettingen i direkte sollys. Må ikke brukes på forkrommede detaljer.

Avfetting, Bio – Biltema.no

Avfetting, Bio

Avfetting av kjøretøy med voks, 25 l – Biltema.no

Alkalisk høytskummende avfettingsmiddel og chassisvask som inneholder voks som gir en vannavstøtende overflate og beskytter mot smuss. Perfekt til tunge kjøretøy som lastebiler eller arbeidskjøretøy. Sprayes på og løser effektivt opp trafikkfilm, pigmentsmuss, veistøv og fett smuss. Skylles av med vann. 

Kaldavfetting, 1 l – Biltema.no

Brukes ved motorvask, avfetting og avsalting. Løser opp asfalt, tjære, olje, salt m.m. Fungerer også ved fettflekker på tekstiler. Ved motorvask bør fordelerlokket dekkes over med f.eks. en plastpose. Best resultat oppnås dersom bilen er tørr når avfettingen sprøytes på. Bruksanvisning : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: petroleumdestillater (petroleum), hydrogenbehandlet lett Inneholder: >30% alifatiske hydrokarboner, Spray avfetting på bilen. La middelet virke i 2-3 minutter.  Skyll av med vann.  Etter avfetting skal lakkerte flater sjamponeres.

Kaldavfetting, gele – Biltema.no

Kaldavfetting, gele

Alkalisk avfetting, konsentrert, 1 l – Biltema.no

Alkalisk avfetting til kjøretøy (bil, lastebil, motorsykkel med mer), pH 14. Bruksanvisning Blandes med vann. Brukes sammen med for eksempel sprayflaske, trykksprøyte eller skumlanse.  Svært vanskelig smuss: 1 del middel, 3 deler vann (25 %)  Normalt smuss: 1 del middel, 9 deler vann (10 %)  Lett smuss: 1 del middel, 24 deler vann (4 %)  Ekstra lett smuss: 1 del middel, 49 deler vann (2 %) Skyll av med rent vann, helst med høyt trykk, nedenfra og opp.  OBS ! Ikke la middelet tørke. Ikke bruk avfettingen i direkte sollys. Må ikke brukes på forkrommede detaljer.

Keywords: avfetting biltema, biltema avfetting