Aksjemarkedet Vs Eiendomsmarkedet: Hvilken investering er den rette for deg?

Det finnes mange måter å investere på, når man har noe ekstra kapital man gjerne vil skape vekst av. Men bør du satse på aksjer eller eiendommer? Dette skal vi ta en nærmere titt på

Det første du bør gjøre opp med deg selv, er hvor mye tid du er villig til å bruke på din investering. Aksjer krever noe research hvis du skal lykkes i å få en betydelig inntekt, men boligmarkedet kan kreve av deg at du pusser opp boligen du investerer i, samt venter til boligprisene er gunstige for selger.

Boliginvestering

Boliginvestering er for deg som har tålmodighet til å vente på avkast over tid. Boligprisene stiger og faller avhengig av den offentlige lønnen, og rentene på boliglån. Der går også som regel noe tid fra boligen blir solgt, til pengene er på kontoen. Man gjør klokt i å spekulere, slik at man kan selge når prisene er mest gunstige. Boliginvestering krever en høyere startkapital enn aksjer, for å komme seg inn på markedet. Jo høyere startkapital du kommer inn med, jo bedre mulighet for gevinst har du.

Gevinsten for boliginvestering påvirkes av inflasjon, almen lønnsstigning, og fall av boligrenter. Dersom det går som det skal med disse, kan du forvente en relativt større inntjening.

Det kan lønne seg å investere i utleieboliger, men det kommer med ekstra utgifter så som vedlikehold av bolig, samt diverse vaktmesteroppgaver, med mindre du velger å bruke penger på å utdelegere dette.

Aksjer

Det krever mindre startkapital å komme inn på aksjemarkedet, sammenlignet med boligmarkedet. Det krever også mindre fysisk tilstedeværelse, men til gjengjeld en del forarbeid dersom du skal gjøre det bra.

Aksjemarkedet er mer volatilt, da prisene på aksjer kan stige og falle fra det ene sekundet til det andre, og påvirkes av flere faktorer enn boligmarkedet.

Investering i aksjer kommer generelt med lavere risiko enn boliginvestering, og mulighet for raskere, skjønt lavere, gevinst.

Med aksjer er det dessuten mulighet for å spre dine hagl ved å investere i ulike typer virksomheter, og dermed minske risikoen for betydelige tap.

Begge investeringsformer krever at du holder øye med der pågjeldende markedet, og lærer deg å slå til på rette tidspunkt. Du kan betale deg til rådgivere som gjør noe av arbeidet for det, og i aksjehandelen kan du også i noen tilfeløer bruke apps eller programmer, som handler etter noen parametre du har innstilt.

Investering i utleiebolig er et bra valg for deg som ønsker en relativt jevn månedlig inntekt, og ikke har noe imot å måtte arrangere vedlikehold av boligen(e).

Aksjehandel passer seg for deg som ønsker muligheten for rask gevinst, og som ønsker å generere både passiv og aktiv inntekt, i form av å bygge din portfolio. Det er også dette som egner seg godt for deg som liker spenning, og ønsker mulighet for aktiv deltagelse når og hvis det passer seg for deg.

Der er også den mulighet å gå inn i begge investeringstyper, dersom man har kapital til dette. Den ene utelukker ikke den andre.

Forhør deg gjerne med andre som har investert, og merk på hva du ønsker å få ut av din investering.